Ez a fajta szeretetérõl, ragaszkodásáról és játékos természetérõl ismert. Kedveli a gyerekeket, a játékos helyzeteket, akkor érzi igazán jól magát ha viszont szeretik.
Rendkívüli alkalmaszkodó- képessége veleszületett. Képes bármilyen szituációhoz alkalmazkodni, pl: 3-4 órás autóút, tömegközlekedés, szálloda, étterem, stb. Nagyon könnyen tanítható, kifejezetten okos fajta. Lakásban végtelenül nyugodt, csendes és nem ugatós. Otthoni környezetben alaptermészetére a megtestesült nyugalom a jellemzõ. Eszét és játékos kedvét vadász õseitõl örökölte.

Egy kis történelem:
Az angol szetter fajta többszáz éves múltra tekint vissza. Angliában a szettereket keresésre használták, feladatuk a szárnyas vad felkutatása volt. A szetterek rendkívüli orrjóságukkal tüntek ki más vadászkutya társaik közül. Teherbíróságuknak, kitûnõ szaglásuknak, páratlan alkalmaszkodóképességüknek, kötélidegzetüknek és nem utolsó sorban hallatlan eleganciájuknak köszönhetõen az angolok nagyon kedvelték ezt a fajtát és nagyon sok munkát fektettek abba, hogy minnél jobb egyedek születhessenek. Az angol szetter fajta kitenyésztéséhez az angol nemesi családok hatalmas birtokai tökéletes feltételeket teremtettek. Míg kezdetekben fõleg vadászatra tenyésztették a szettereket, addig ma már szinte egész európában elsõsorban a küllem és a természet az ami befolyásolja a tenyésztõk munkáját. ( Kivéve Angliát, ahol a munka-vonalú szetterek és a kiállítási, show-típusú szetterek tenyésztése az eredményes tenyésztõi munka érdekében a múltszázad közepétõl kezdve fokozatosan külön vált.)

Õsi ösztönök:
Egy angol szetter esetében nem szabad megfeledkezni az õsi vadászösztönökrõl, mely majd minden egyedben mind a mai napig fellelhetõek. Természetes környezetben (erdõ, mezõ, vízpart, stb) õrült energiák szabadulnak fel, mozgásigényük kielégíthetetlennek tûnik, ilyenkor felszínre tõr bennük a munka iránti vágy, a keresés és a szagok iránti szenvedélyességük. Egy szetter igazi természete ilyenkor érhetõ tetten.

FONTOS!
Ha nem tudjuk szetterünknek megadni a futás és a mozgás felejthetetlen élményét ne vásároljunk szettert magunknak, mert vagy egy nagyon bánatos angol szetterünk lesz, aki szemmel láthatóan enervált és semmi kedve az élethez, vagy egy idegileg "túlspanolt", nehezen kezelhetõ szetterünk lesz akin minnél hamarabb túl akaunk majd adni. Ellenben, ha tudjuk vállalni a heti egyszeri hétvégeken történõ kirándulásokat, megtudjuk oldani, hogy az etetésen kívül jusson idõ a játékra is, akkor egy rendkívül kiegyensúlyozott, boldog angol szetter tulajdonosai lehetünk.

Kirándulás a Hármashatár-hegy
tetején egy ködös téli napon.
Az angol szetterek nagyon szeretnek labdázni . . .
Nyári melegben jólesik a fürdés, na meg a játék . . .


Ebben a fejezetben összegyûjtöttünk néhány fontosabb kérdést
az angol szetterrel kapcsolatban.

( a kérdések egy része az Angol Vizsla Évkönyv 4. számában megjelent fajtaleírás alapján lett összeválogatva, forrásanyag: English Setter Association of America Internet, fordította Mód Éva )


1. Mi különbözteti meg az angol szettert a többi szetter fajtától?
A három szetter fajta (gordon, angol, ír) sok szempontból hasonlít egymásra, de ugyanakkor számos különbség is van közöttük. Az ír szettert "bohókásnak", a gordon szettert "ébernek", az angol szettert pedig "kedvesnek" szokták nevezi. Általában az ír szetter magas, finom felépítésû, a gordon szetter a három szetter fajta közül a legzömökebb, míg az angol szetter közepes termetû és színében a legváltozatosabb fajta. Az angol szettert kiegyensúlyozott kutyának ismerik. Ez mind a vérmérsékletére, mind a felépítésére vonatkozik . . .

2. Mennyit mozog egy angol szetter?
Egészségéhez és boldogságához az angol szetternek rendszeres mozgásra van szüksége. Az ideális a naponkénti fél órás szabad szaladgálás biztonságos, üres, nagy területen. A terület jó ha bekerített, ha ez nem megoldható, akkor szetterünknek megbízhatónak és visszahívhatónak kell lennie. Az angol szetter nagyon szereti a nagy családi kirándulásokat, nyári túrákat, ezért ilyen esetben nem érdemes õket otthon hagyni, mivel remekül tudnak alkalmazkodni ehhez az életstílushoz. Sokan azt tartják, hogy angol szetterüknek köszönhetõen sokkal többet mozognak, mind azt egyébként tennék és ez mind saját, mind kutyájuk egészségének jót tesz . . .

3. Kertbe vagy lakásba?
Az angol szetterek nem kifejezetten kennel kutyák. Ridegtartásra nem alkalmasak. Kertben és lakásban is egyaránt tarthatóak, de természetüknél fogva szeretnek az emberekkel lenni és akkor a legboldogabbak, ha a családdal a lakásban lehetnek. Legkedveltebb pihenõhelyük valamilyen ülõalkalmatosság, pl. fotel, kanapé, ülõgarnitúra, de egy földre leterített pokrócon is szívesen elfekszenek. Jól alkalmazkodnak a bentlakásos életformához, lakásban meglepõen nyugodt természetûek, egyáltalán nem hangosak . . .

4. Hogyan viselkedik a gyerekekkel?
Az angol szetter egy olyan kutyafajta, melyet bátran tarthatunk gyerekek társaságában. A kedves és kiegyensúlyozott természete folytán az angol szetter nagyon jól kijön a gyerekekkel . . .

5. Mit jelent a hosszú szõr?
Az angol szetter kedvelõk nagyon szeretnek kutyájuk szép, hosszú szõrében gyönyörködni és nem sajnálják az idõt annak rendben tartására. A felnõtt angol szetternek a lábakon, farkon, mellkason, hason hosszú szõre van, melyet célszerû rendszeresen ápolni. Ennek esetleges elmulasztása a kutya szõrének csomosodását, filcesedését idézheti elõ, ami a kutyának problémákat okozhat. A kutyát érdemes tisztán tartani, szõrét rendszeresen fésülni és idõnként megfürdetni. Jó tudni, hogy szépségkiállításokon a standard megköveteli a nyírt és kozmetikázott külsõt.

6. Engedelmesség . . .
Az angol szetter természetére nem a feltétlen engedelmesség a jellemzõ. Ennek oka a fajta történetében keresendõ. Az évszázados tenyésztés során kialakított vadász stílus meghatározza az angol szetter tanulását. Ez a vadász stílus a vadásztól távoli keresésbõl és önálló döntéshozatali képességbõl áll. Ezért a vezetõ minden mozdulatára való ráhangolódás és utasításaira való várás távol áll az angol szettertõl. A durva, agresszív tanítási és fegyelmezési módszerek gyakran ellenkezõ hatást eredményezhetnek az angol szetter lágy természete miatt.

A szetterek nagyon jó társasági kutyák, csoportos baráti séták alkalmával néha 15-20 szetter is összejön. Ezek a nagy közös séták mind a gazdának mind a kutyának
nagyon nagy élményt jelent.

7. Mire kell megtanítani egy angol szettert?
Az angol szetter egy nagyon könnyen tanítható fajta, okos, értelmes, gyors felfogású. De ha elmulasztjuk szetterünk neveltetését, könnyen neveletlenné, szófogadatlanná és makacs természetûvé válhat. Ahhoz, hogy angol szetterünk szótfogadó, visszahívható társunk legyen tanítását már egészen kis korban el kell kezdenünk. Erre a legideálisabb idõpont a 3-4 hónapos kor. Napi 5-10 perc gyakorlással csodákat lehet elérni az angol szetternél. Érdemes ezeket a foglalkozásokat mindig játékkal befejezni, és mindig nagyon megdicsérni õket ha jól dolgoztak. Soha ne fukarkodjunk a dicsérõ szavakkal, mert ha nem muttatjuk ki érzéseinket nem fogják tudni, hogy jól csinálták-e a feladatot vagy sem. A kiskutyák kezdetben hangsúlyból és gesztusokból értenek, ezért ha valamit jól csinálnak örüljünk velük együtt. A legfontosabb feladat, amit egy angol szetternek meg kell tanulnia az a behívhatóság, e mellett még nem árt ha az alapengedelmességre is megtanítjuk (ültetés, fektetés, helybenmaradás, láb mellet követés). A behívhatóság elsajátítása nélkül soha nem lehetünk biztosak abban, hogy szetterünk vissza fog jönni hívásunkra és nem fog-e egy friss vad szag nyomába eredni. Ha nem százszázalékosan visszahívható szetterünk nem ajánlatos vaddal teli vagy számára ismeretlen területen elengedni, mert ez nagyon veszélyes lehet rá nézve (csapdába eshet, vadászok véletlenségbõl lelõhetik, stb.). . .

Az alapengedelmesség egyik része a helyben maradás, illetve a fektetés.
A képek elkészítésében segítségünkre volt Mód Éva és a "Blue Jeans Angol Szetterek".Miss Margaret Barnes a "SUNTOP" angol szetter kennel megalapítója. 1949-ben kezdett el foglalkozni az agol szetter fajtával. 1952-ben alapította tenyészetét, mely meghatározó jelentõséggel bírt az angol szetter fajta történetében. Miss Barnes ennek a fajtának kiemelkedõ szaktekintélye. Az 1982-ben kiadott könyvében részletesen tárgyalja a fajta kialakulásának történetét, bemutatja a múltszázad és a századelõ legkiemelkedõbb kenneleit és végigkiséri az angol szetterek fejlõdését a kezdetektõl egészen a napjainkig. 1985-óta visszavonult a tenyésztéstõl.

Miss Margaret Barnes
( 1960-körül)
Sh.Ch. Suntop Nightingale
(1978)
Sh.Ch. Suntop Fair Gale
(1983)

Ezt a pár sort az 1993-as Magyar Angol Vizsla Évkönyvben találtuk. Az évkönyv Miss Barnes néhány gondolatát közli, melybõl megtudhatjuk, hogyan vélekedik õ errõl a fajtáról.
"Az angol szetter bebizonyította, hogy képes eleget tenni a tulajdonosnak legkülönlegesebb kívánságainak - mint ahogy ezt a következõ írásomban látni fogják.
Az angol szetter tökéletesen tartható lakásban vagy akár egy hátsó udvarban (kennelben). Temperamentuma , odaadása, nyugodt természete, egészsége és szépsége, gyerekekkel szembeni gyengédsége egy ideális társsá teszi. Stílusa, külseje a legkifinomultabb ízlésnek is eleget tesz. Külsõ méretei, adottságai szinte minden igényt kielégítenek. Nem harcias, szeret más kutyákat, velük szemben játékosan viselkedik, de semmi esetre sem puhány. Ha egy kutyatársaságban durvaságot tapasztal, például ha õt megtámadják
, bátran megvédi magát, gazdáját nemességével ámulatba ejti.
Az angol szetternek nincs szüksége egyéni ételekre, nem fordul elõ elmebaj vagy bármilyen különleges betegségre való hajlam. Az angol szetter alkalmazkodik egy személyhez vagy egy egész családhoz - fiatalhoz vagy idõshöz - éljen az az egyenlítõtõl északra vagy délre, egy kis garzonban vagy egy hatalmas birtokon.
Valójában több képtelenség hangzott el és volt olvasható arról, hogy az angol szetternek nagy kiterjedésû területre, vadászatra lenne szüksége.
Kutyánknak a legnagyobb boldogságot elsõsorban az emberi kapcsolattartás jelenti. Város, külváros vagy vidék lényegtelen az angol szetter számára, ahhoz képest, hogy akivel él azt szerethesse. "

Miss Margaret Barnes "SUNTOP" kennel

forrás: Angol Vizsla Évkönyv 1993
Fordította:
Németh Zsolt


Az oldalt készítette: Máthé Dorottya, Máthéné Szemlér Magda és Máthé Bálint
fotók: Máthé Dorottya és Máthé Bálint
forrásanyag: Angol Vizsla Évkönyv IV. száma
Kõszönet Mód Évának, Bisztrovics Ildikónak és Stefán Lászlónak

Vissza az Angol Szetter Fajtaismertetõre