A KUTYAKIÁLLÍTÁSRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN


Mirõl is szól egy kutyakiállítás ..
.

Minden kutyakiállítás egy nagyszabású verseny a legszebbnek járó BIS (BEST IN SHOW) címért. És mint minden versenynél itt is vannak selejtezõk. Elõször az egyes fajtákon belül folynak a versenyek és az azonos korosztályú kutyák mérik össze küllemi adottságaikat. A fajtákon belül külön versenyeznek a szukák és külön versenyeznek a kanok. A fajtagyõztes az a kutya lesz, aki a legszebbnek bizonyul mind a kanok, mind a szukák osztálygyõztesei közül. Csak a fajta legszebbje juthat tovább és vehet részt a legjobbak versenyén. A BEST IN SHOW keretében az összes fajtagyõztes kerül egymással szembe és közöttük dõl majd el, hogy az adott bíró melyiküknek ítéli oda a kiállítás legszebb kutyájának járó BIS címet.

A KLUBKIÁLLÍTÁSOK annyiban különböznek más átlagos kutyakiállításoktól, hogy csak az adott klubokhoz tartozó fajták versenyezhetnek a BIS címért, ellentétben más kutyakiállításokkal, ahol az összes létezõ, hivatalosan elismert fajta képviseltetheti magát.
A BIS címet mindig a kiállítás legszebb kutyája kapja. Például az angol vizslák klubkiállításán az ANGOL SZETTEREK,
a GORDON SZETTEREK, az ÍR SZETTEREK és a POINTEREK versengenek a különbözõ címekért. A kiállítások szokásos menete, hogy elõször az egyes fajtákon belül folynak a bírálatok, majd kiadásra kerülnek az osztálygyõztes címek, és a legvégén az osztálygyõztesek közül kiválasztódik a FAJTAGYÕZTES. Mivel minden kutya különbözõ osztályba nevezhetõ, életkora ill. elért eredményei alapján az osztálygyõztesek különbözõ címeket érhetnek el. A klubkiállítások jellegzetessége, hogy kioszt
ásra kerülnek a KLUBGYÕZTES CÍMEK. A FIATAL KLUBGYÕZTES címet a fiatal osztály gyõztese nyeri el (FKLGY), míg a felnõtt KLUBGYÕZTES címet az a kutya nyeri el, aki a különbözõ osztálygyõztesek közül ( növendék, nyilt, munka, champion ) a legszebbnek kiáltatott ki. Mivel a szukák és a kanok
külön-külön versenyeznek mindkét nem közül kiválasztódnak a KLUBGYÕZTESEK (KLGY). A FAJTAGYÕZTES CÍMÉRT a két FKLGY, a két KLGY és a két veterán osztálygyõztes versenyezhet. Közülük választódik ki a
FAJTAGYÕZTES ( HFGY)
. Csak a fajták legszebbjei ( HFGY-cím) indulhatnak a BIS-címért folyó versenyben, ahol a bíró kiválasztja a számára legszebbnek és legjobbnak talált kutyát. A gyõztes nyeri el a BIS címet, a második legszebb pedig a Res. BIS címmel büszkélkedhet.

A P&SZ Klub 2000-es évi Klubkiállítása

 

KIÁLLÍTÁSI MINÕSÍTÉSEK
fehér szalag


Bébi és kölyök osztály ( nem konkurál a gyõztes címért)
kék szalag


Kitûnõ - konkurál a gyõztes címért
kék-fehér szalag


Hungaria Prima Junior- HPJ (a fiatal osztály gyõztese kapja )
piros szalag


nagyon jó - nem konkurál a gyõztes címért
sárga szalag


jó - nem konkurál a gyõztes címért - (tenyésztéshez nem elegendõ)
zöld szalag


megfelelõ - nem konkurál a gyõztes címért - (tenyésztéshez nem elegendõ)ELÉRHETÕ CÍMEK- külön a kanoknál és külön szukáknál
Nagyon igéretes - Bébi és kölyök osztályban itélik oda az igéretes kiskutyának
Hungaria Prima Junior- HPJ A fiatal osztály gyõztese kapja, aki majd konkurál a fajtagyõztes címért
Fiatal Klubgyõztes-FKLGY Ezt a címet Klubkiállítások alkalmával lehet elnyerni
és a fiatal osztály gyõztese kapja.
CAC A növendék, nyilt, munka és gyõztes osztály
kitünõ 1. minõsítésû kutyája nyeri
Res.CAC A növendék, nyilt, munka és gyõztes osztály
kitünõ 2. minõsítésû kutyája nyeri
Klubgyõztes-KLGY Ezt a címet is kizárólag Klubkiállítások alkalmával lehet elnyerni.
A Klubgyõztes címet az a kutya nyeri, amelyik a legszebbnek bizonyul a növendék, nyilt, munka és gyõztes osztály nyertesei közül.
CACIB Ezt a címet CACIB kiállítsok alkalmával lehet elnyerni. A növendék, nyilt, munka és gyõztes osztály gyõztesei versengenek ezért a címért.
Res. CACIB Ezt a címet CACIB kiállításokon a második legszebb felnõtt kan,
illetve szuka kapja.
Fajtagyõztes - HFGY Ezt a címet az a kutya kapja, amelyik az összes gyõztes kutya közül
fajtáján belül a legjobbnak bizonyul.KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT


A kiállítási szabályokról ..
.

A kutyakiállításokra
nevezni lehet minden 3 hónapos kort betöltött, MEOE által elismert származási lappal rendelkezõ kutyát. Tenyészszemlére viszont csak a 12 hónapos kort betóltött kutyák nevezhetõk. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. A nevezési díj befizetése mindig a tulajdonos neve alatt történjen. A nevezési lap aláírásával a kiállító felelõsséget vállal a kiállítási szabályzat betartására és a nevezési díj befizetésére ( függetlenül attól, hogy a kiállításon részt vesz-e a kutyájával vagy sem).

Kiállítási osztályok: baby osztály (3-6 hónapos korig), kölyök osztály (6-9 hónapos korig), fiatal osztály (9-18 hónapos korig), növendék osztály (15-24 hónapos korig), nyilt osztály (15 hónapos kor felett), munka osztály (szükséges hozzá az adott fajtára kötelezõ munkavizsga-bizonyítvány), champion osztály (a kutyának rendelkeznie kell nemzeti vagy nemzetközi champion bizonyítvánnyal), érett osztály ( minden 7 éves kort betöltött kutya nevezhetõ ebbe az osztályba).
FONTOS, hogy minden kutya csak egy osztályba nevezhetõ!

Nevezési díjak CACIB kiállításokra: MEOE tagoknak elsõ kutya után, elsõ nevezési határidõig 3000 Ft ( Áfa-val), katalógussal, minden további kutya után 2500 Ft (Áfa-val). Második nevezési határidõig elsõ kutya után 3500 Ft ( Áfa-val), katalógussal, minden további ktya után 3000 Ft (katalógus nélkül). Nem MEOE tagoknak a fenti árak duplája.

Nevezési díjak CAC kiállításokra: MEOE tagoknak elsõ kutya után, 1800 Ft ( Áfa-val), katalógussal, minden további kutya után katalógus nélkül 1500 Ft (Áfa-val). Nem MEOE tagoknak a fenti árak duplája.

Nevezési díjak Tájjellegû kiállításokra és Tenyészszemlékre: MEOE tagoknak 1800 Ft ( Áfa-val), nem MEOE tagoknak a fenti összeg duplája.

Fiatal felvezetõk, tenyészpárok és tenyészcsoportok versenyére a nevezési díj 500 Ft ( Áfa-val).

A nevezéshez mellékelni kell:
A kutya MEOE által elismert, tulajdonosra átiratott származási lapjának kétoldalas fénymásolatát, champion és munkaosztályba történõ nevezésnél a champion-bizonyítvány, illetve a munkavizsga-bizonyítvány másolatát. Mellékelni kell még a tulajdonos tárgyévi MEOE tagságára vonatkozó befizetés - csekk,
vagy tagsági igazolvány -, valamint a nevezési díj befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolatát.

FIGYELEM: A MEOE rendezvényeire mindenkinek magával kell vinnie a nevezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolatát és a tulajdonos tárgyévi MEOE tagságát igazoló tagsági igazolványt, vagy a befizetési csekkszelvényt. Magával kell vinnie még a benevezett kutya MEOE által elismert, eredeti származási lapját, a MEOE által hitelesített teljesítmény füzetét és az oltási könyvét. A kiállítás területére csak azok a kutyák vihetõk be, akiknek a veszettség oltása egy hónapnál nem korábbi, és 11 hónapnál nem régebbi.

Minden további információ a MEOE hivatalos lapjában a KUTYA nevû folyóiratban


Vissza a kiállítási oldalra